Dosya çağrısı: “Üniversite: Eğitim, Bilim, Mücadele”

Birlikteliği, adına “Üniversite” denilen kurum aracılığıyla mümkün olmuş ve tamamı üniversitelilerden oluşan bir çevrimiçi yayın kolektifi olarak, ikinci dosyamızda parçası olduğumuz “Üniversite”yi bir kurum, bir fikir, bir mekân ve özgül bir toplumsallık olarak ele almayı planlıyoruz. 

Oku

DOSYA ÇAĞRISI:
Üniversite: Eğitim, Bilim, Mücadele”

3 Haziran 2020 tarihinde, “Küresel Salgın Günlerinde Emeğin Halleri” başlıklı bir dosya çalışmasıyla yayın hayatına başlayan textum, bu ilk dosya çalışmasında “evde kal” çağrıları içerisinde, kapitalist düzenin sömürü mekanizmalarını hangi biçimlerde sürdürdüğünü, işçi ve emekçi sınıfların salgın koşulları içerisinde yaşamlarını nasıl idame ettirdiklerini ve bu koşullara rağmen geliştirdikleri örgütlenme ve dayanışma pratiklerini gündeme getirmişti. Aradan geçen iki aydan fazla zaman diliminde özgün yazı, çeviri ve söyleşilerden müteşekkil otuzdan fazla içerik textumdergi.net’te yayımlandı.

Yola çıkarken içinde bulunduğumuz hayatın ve zamanın eleştirisini yapabilme ve bunun mecrasını yaratabilme ufkuyla harekete geçtiğimizi söylemiştik. Geliştirmeye çalıştığımız bu entelektüel-politik tutum doğrultusunda, ikinci dosyamızda, ‘bulunduğumuz yeri’ konu edinmeyi ve soruşturmayı hedefliyoruz. Birlikteliği, adına “Üniversite” denilen kurum aracılığıyla mümkün olmuş ve tamamı üniversitelilerden oluşan bir çevrim-içi yayın kolektifi olarak, ikinci dosyamızda parçası olduğumuz “Üniversite”yi bir kurum, bir fikir, bir mekân ve özgül bir toplumsallık olarak ele almayı planlıyoruz. 

Bu çerçevede, tartışmayı hedeflediğimiz muhtemel konu başlıkları şunlardır: 

 • Üniversite fikri ve Üniversitenin toplumsallığı
 • Akademik bilginin metalaşması
 • Post-truth çağında Üniversite ve ‘bilim’
 • Neoliberal dönüşüm, piyasalaşma ve Üniversite
 • Akademik kariyerizm 
 • AKP döneminde üniversiteler
 • Üniversitede öğrenci-gençlik mücadelesinin dünü-bugünü-yarını
 • Üniversitede kadın mücadelesi
 • Diplomalı işsizlik
 • Akademik emek ve üniversitelerde güvencesiz çalışma
 • Otoriterleşme, kadrolaşma ve KHK’ler
 • Üniversitelerde nepotizm
 • Alternatif akademiler ve akademiye alternatifler
 • Pandemi döneminde Üniversite ve uzaktan öğretim

Dosya için hazırlayacağınız metinlerin 2000 kelimenin altında olmamasını tercih ediyoruz. Metinlerinizi doc veya docx uzantılı dosya formatında göndermenizi rica ediyoruz.

Yazılarınızda kullanacağınız çevrimiçi erişilebilir kaynakları, ilgili cümlelere gömülü olarak (hyperlink) ekleyebilirsiniz. Metin açısından temel oluşturduğunu düşündüğünüz kaynakları ise Word’ün “Dipnot Ekle” özelliğini kullanarak metin sonu referansı biçiminde göstermenizi bekliyoruz.

Yazı içerisinde kullanacağınız görsel malzemeyi, mümkünse kaynağını belirterek, bize göndereceğiniz mailde JPG veya PNG uzantılı dosya formatında ayrıca göndermenizi rica ediyoruz. Görsel malzemenin en az 720x… boyutlarında olması, görselin yayımlanma kalitesi açısından önemlidir.

Yazılarınızı textumeditor@gmail.com adresine “DOSYA-Üniversite” konu başlığı ile gönderebilirsiniz.

Yazıların gönderilmesi için son tarih: 10 Ekim 2020
Dosya çıkış tarihi: 25 Ekim 2020