Yazarlar

 • Ardahan Özkan Gedikli

  Ardahan Özkan Gedikli, German Institute for Global and Area Studies'de (GIGA) doktora öğrencisidir. Lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, yüksek lisansını ise Sussex Üniversitesi'nde Çatışma, Güvenlik ve Kalkınma programında tamamlayan Gedikli'nin araştırmaları ağırlıklı olarak Uluslararası Kalkınma, Dış Yardım, Siyasal İktisat ve Türk Dış Politikası üzerine yoğunlaşmaktadır.
 • Bahar Oral-Gündoğdu

  2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden lisans derecesini aldı. 2015 yılında ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Halen aynı bölümde doktora çalışmasını yürütmekte, TED Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanları: Siyaset Sosyolojisi, Demokrasi Teorileri, Neoliberalizm, Kamusallık. İletişim: bahar.oral@tedu.edu.tr
 • Başak Coşkun

  ODTÜ İşletme Bölümü'nden 1997 yılında mezun oldu. 2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Felsefe ve Toplumsal Düşünce programında, neoliberal yönetimsellik ve özne alanındaki tez çalışması ile yüksek lisans derecesini tamamladı. "Neoliberal İktidar ve Özne: Foucault'nun İzinde Güncel bir İnceleme" başlıklı kitabı 2019 yılında NotaBene Yayınları tarafından yayımlandı.
 • Burak Ceylan

  Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. İletişim: burak.ceylan@metu.edu.tr
 • Candaş Ayan

  Lisans derecesini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden aldıktan sonra yine aynı bölümden, Ahmet Emin Yalman’a yollanan okuyucu mektuplarını söylem analizine tabi tutarak 1945-1960 döneminin demokrasi nosyonlarını incelediği master teziyle yüksek lisans derecesini almıştır. Halihazırda Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak bulunmakta ve yine aynı bölümde doktora eğitimine devam etmektedir. İletişim: candasayan@gmail.com
 • Dilara Öztekin

  Sabahattin Zaim Üniversitesi sosyoloji lisans mezunudur. Bir sosyal bilim ve kültür dergisinde çevirmenlik yapmakta ve çeşitli dergilerde kendi alanı doğrultusunda yazdığı yazılar yayımlanmaktadır. İletişim: dilaraoztekin1@hotmail.com
 • Ekim Kılıç

  New York’ta yaşayan bir gazetecidir. Evrensel Gazetesi'nin ABD temsilcisi ve aynı zamanda Ulusal Yazarlar Sendikası'nın (NWU) New York temsilciliğinin eş başkanıdır. ODTÜ ve SUNY Binghamton’da Küresel ve Uluslararası İlişkiler ortak lisans programı ve CUNY Brooklyn College Uluslararası İlişkiler yüksek lisansı mezunudur. Şu anda CUNY Graduate Center'da Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans öğrencisidir. İletişim: ekim.kilic@protonmail.com
 • Emir Aydoğan

  Lisans derecesini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden almıştır. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. textum için yaptığı çevirilere şuradan erişilebilir: textumdergi.net/tag/ceviri-emir-aydogan/ İletişim: l.emiraydogan@gmail.com
 • Ezgi Günok

  ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2014 yılında mezun oldu. 2018 yılında Türkiye’deki neoliberal yönetimselleşme sürecini güvenlikleştirme, ekonomikleşme ve özneleşme başlıkları altında incelediği teziyle yüksek lisans derecesini de aldığı bölümde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta ve doktora eğitimine devam etmektedir. İletişim: gunoke@metu.edu.tr
 • Fahir Yumuk

  Lisans derecesini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden almıştır. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İletişim: fahir.yumuk@gmail.com
 • Fuat Filizler

  Ankara, 1965 doğumlu. Devrimci Proletarya yazarı. Üniversite yıllarından itibaren devrimci işçi sınıfı çalışmaları içinde oldu. Devrimci işçi basınında muhabirlik, yazarlık, editörlük yaptı. Çok sayıda Marksizm ve işçi sınıfı teorik ve pratik çalışmasında yer aldı. Yayımlanmış kitaplarının bazıları: Kemik (şiir, Edebiyat Dostları yay. 1988). Grizu, Postmodernizm, Epistemolojik Çöküş (Grizu romanının eleştirisi. Ali Eşki ile birlikte. Kafe Kültür yay. 2019). Alp Altinörs’ün ‘İmkansiz Sermaye’ Kitabı Üzerı̇ne Eleştiri ve Tartışmalar (2020), Amerika'da Sınıf Savaşımları ve George Floyd İsyanı (2021), Bir Küresel Sarsıntılar Dönemi ve Komün Devrimi (2021), Marx’ın Kapital’inden Deprem Analizleri: Depremin Toplumsal İlişkileri (2023). Bilimsel-eleştirel ekonomi-politik, siyaset, işçi sınıfının yeni durum ve sorunları, emek araştırmaları, komünizm, tarih, ütopyalar ve sanat gibi olabildiğince genişletip zenginleştirmeye çalıştığı bir yelpazede çalışmalarını sürdürüyor. İletişim: fuatfilizler@yandex.com
 • Halil Can İnce

  Lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden aldı. Aynı bölümde doktora eğitimine devam ediyor. İletişim: hcince@gmail.com
 • Hande Tuhanioğlu

  Lisans derecesini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden almıştır. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İletişim: handetuhanioglu@gmail.com
 • Kübra Altaytaş

  2013 senesinde başlayan ODTÜ Siyaset Bölümü ve Kamu Yönetimi bölümü hayatı, Türkiye'de şeker fabrikalarının özelleşmesi ile görünür hale gelen devlet-tarımsal küçük üretici ilişkisinin dönüşümü üzerine yazdığı yüksek lisans tezi ile 2020 yılında son buldu. Aynı yıl, Arjantin’de FLACSO adlı kurumda gündelik hayatın finansallaşması ana ekseninde doktora çalışmasına başladı. Finansallaşma teorileri, karşılaştırmalı siyaset, politik iktisat gibi üst başlıklarda çalışmalarını sürdürmektedir. İletişim: altaytas@gmail.com
 • Lütfü Doğan

  Lisans ve yüksek lisans derecesini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden almıştır. İletişim: dgnlutfu@gmail.com
 • Melih Yeşilbağ

  Doktorasını SUNY-Binghamton Sosyoloji Bölümünden aldı. Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümünde görev yapmaktadır. Çalışmaları günümüz kapitalizminin ekonomi politiği üzerine yoğunlaşmaktadır. İletişim: melihyesilbag@gmail.com
 • Mustafa Çağlar Atmaca

  Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Yüksek lisans derecesini de aldığı ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Spinoza ve Marx'ı "duygulanımsal ekonomi" kavramı etrafında buluşturmaya çalıştığı Doktora tezine devam etmektedir. Otonom Yayınları'ndan çıkan "Spinoza ve Yaratıklar" ve "Zaman" kitaplarının çevirmenidir. Çeşitli dergilerde edebiyat, siyaset, felsefe ve sinema alanlarında yazıları yayımlanmıştır. İletişim: m.caglar.atmaca@gmail.com
 • Onur Acaroğlu

  Doktora derecesini Birmingham Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası Çalışmalar bölümünde tamamlamıştır. Tarihsel maddeciliğin toplumsal ‘geçiş’ anlayışını incelediği doktora çalışması, Brill tarafından ‘Rethinking Marxist Approaches to Transition: A Theory of Temporal Dislocation’ (2020) başlığıyla kitaplaştırılmıştır. Marx and Philosophy Review of Books dergisinde editörlük yapmaktadır. İletişim: onur.acaroglu@gmail.com
 • Ozan Siso

  Bağımsız bir uluslararası siyasal iktisat araştırmacısı olan Ozan Siso, çok yönlü çalışmalarında sıklıkla kolektif eylem stratejilerini konu edinmektedir. Çağdaş toplumsal hareketlerin gelişen gözetim araçlarıyla denetlenmesini yakın zamanda çalışmalarının odağına alan Siso’nun uzmanlık alanları arasında (Neo-)Marksist devlet kuramları, üretim ilişkilerinin tarihsel coğrafyası, sermayenin uluslararasılaşması, eşitlikçi kuram ve karşı-hegemonik mücadeleler bulunmaktadır. İletişim: sisonozan@gmail.com
 • Özgür Umut Baz

  Lisans derecesini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden almıştır. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. textum için yaptığı çevirilere şuradan erişilebilir: textumdergi.net/tag/ceviri-ozgur-umut-baz/ İletişim: ozgurumutbaz@gmail.com
 • Özgür Yılmaz

  Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Brezilya’daki Jair Bolsonaro iktidarını sağ popülizm ve faşizm kavramları üzerinden tartıştığı teziyle Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Bölümünden yüksek lisans derecesini aldı. Doktora eğitimine İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde devam etmekte, dijital kapitalizm ve dijital emek üzerine bir tez hazırlamaktadır. İngilizce ve İspanyolcadan çeviriler yapmaktadır. Toplumsal hareketler, popülizm, faşizm, dijitalleşme ve sınıf çalışmalarına ilgi duymaktadır. Çalışmaları çeşitli dergi ve derlemelerde yayımlanmıştır. İletişim: ozguryilmaz955@gmail.com
 • Özlem İlyas

  Yüksek lisans derecesini freelance çalışma üzerine hazırladığı tez ile Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 2019 yılında aldı. Freelance çalışma hakkındaki neoliberal söylemlerin eleştirisinin yanı sıra, Türkiye'de freelance çalışanların iş ve yaşam koşulları hakkında incelemeler içeren tezin güncel hâli "Freelance Emek: Ofissiz Çalışmanın Sınıfsallığı" başlığıyla İletişim Yayınları tarafından 2022 yılında yayınlandı. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde doktora dersleri aldı. Akademik ilgileri arasında emek ve gençlik çalışmaları, Marksist teoriler ve psikanaliz bulunmaktadır. İletişim: ozlemilyas.ilyas@gmail.com
 • Pınar Kahya

  ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2013 yılında mezun olmuştur. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Doktora adayıdır. 2015'ten bu yana İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Uluslararası Politik İktisat, Küresel Politik Ekonomi, Hindistan Politik Ekonomisi ve Devlet üzerine çalışmaktadır. İletişim: pinar.kahya@inonu.edu.tr
 • Sümercan Bozkurt-Güngen

  Doktora derecesini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden almıştır. Karşılaştırmalı siyasal iktisat, küresel güneyde emek ilişkileri ve kalkınma stratejileri alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Şu anda Simon Fraser Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Bölümünde öğretim üyesidir. İletişim: sbozkurt@sfu.ca
 • Talita Yaltırık

  ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans çalışmalarına devam ediyor. İletişim: talitayal@gmail.com
 • Uğur Sümbül

  Lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden almıştır. Doktora çalışmalarına Milano Üniversitesi Siyasal Çalışmalar Bölümünde devam etmektedir. İletişim: ugursumbul@gmail.com
 • Ulaş Taştekin

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans ve yüksek lisans programı mezunu. McMaster Üniversitesi, Siyaset Bilimi doktora öğrencisi. İletişim: ultastekin@gmail.com
 • Volkan Ahıskalı

  1995 yılında Amasya'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans öğrencisidir.
 • Yakup Atamer Aykaç

  Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İletişim: atamer.ayka@gmail.com