Yazarlar

 • Ardahan Özkan Gedikli

  Ardahan Özkan Gedikli, German Institute for Global and Area Studies'de (GIGA) doktora öğrencisidir. Lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, yüksek lisansını ise Sussex Üniversitesi'nde Çatışma, Güvenlik ve Kalkınma programında tamamlayan Gedikli'nin araştırmaları ağırlıklı olarak Uluslararası Kalkınma, Dış Yardım, Siyasal İktisat ve Türk Dış Politikası üzerine yoğunlaşmaktadır.
 • Başak Coşkun

  ODTÜ İşletme Bölümü'nden 1997 yılında mezun oldu. 2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Felsefe ve Toplumsal Düşünce programında, neoliberal yönetimsellik ve özne alanındaki tez çalışması ile yüksek lisans derecesini tamamladı. "Neoliberal İktidar ve Özne: Foucault'nun İzinde Güncel bir İnceleme" başlıklı kitabı 2019 yılında NotaBene Yayınları tarafından yayımlandı.
 • Burak Ceylan

  Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. İletişim: burak.ceylan@metu.edu.tr
 • Candaş Ayan

  Lisans derecesini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden aldıktan sonra yine aynı bölümden, Ahmet Emin Yalman’a yollanan okuyucu mektuplarını söylem analizine tabi tutarak 1945-1960 döneminin demokrasi nosyonlarını incelediği master teziyle yüksek lisans derecesini almıştır. Halihazırda Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak bulunmakta ve yine aynı bölümde doktora eğitimine devam etmektedir. İletişim: candasayan@gmail.com
 • Dilara Öztekin

  Sabahattin Zaim Üniversitesi sosyoloji lisans öğrencisi. Bir sosyal bilim ve kültür dergisinde çevirmenlik yapmakta ve çeşitli dergilerde kendi alanı doğrultusunda yazdığı yazılar yayımlanmaktadır. İletişim: dilaraoztekin1@hotmail.com
 • Ekim Kılıç

  New York’ta yaşayan bir gazetecidir. Evrensel Gazetesi'nin ABD temsilcisi ve aynı zamanda Ulusal Yazarlar Sendikası'nın (NWU) New York temsilciliğinin eş başkanıdır. ODTÜ ve SUNY Binghamton’da Küresel ve Uluslararası İlişkiler ortak lisans programı ve CUNY Brooklyn College Uluslararası İlişkiler yüksek lisansı mezunudur. Şu anda CUNY Graduate Center'da Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans öğrencisidir. İletişim: ekim.kilic@protonmail.com
 • Emir Aydoğan

  Lisans derecesini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden almıştır. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. textum için yaptığı çevirilere şuradan erişilebilir: textumdergi.net/tag/ceviri-emir-aydogan/ İletişim: l.emiraydogan@gmail.com
 • Ezgi Günok

  ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2014 yılında mezun oldu. 2018 yılında Türkiye’deki neoliberal yönetimselleşme sürecini güvenlikleştirme, ekonomikleşme ve özneleşme başlıkları altında incelediği teziyle yüksek lisans derecesini de aldığı bölümde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta ve doktora eğitimine devam etmektedir. İletişim: gunoke@metu.edu.tr
 • Fahir Yumuk

  Lisans derecesini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden almıştır. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İletişim: fahir.yumuk@gmail.com
 • Halil Can İnce

  Lisans derecesini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden almıştır. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İletişim: hcince@gmail.com
 • Hande Tuhanioğlu

  Lisans derecesini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden almıştır. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İletişim: handetuhanioglu@gmail.com
 • Kübra Altaytaş

  2013 senesinde başlayan ODTÜ Siyaset Bölümü ve Kamu Yönetimi bölümü hayatı, Türkiye'de şeker fabrikalarının özelleşmesi ile görünür hale gelen devlet-tarımsal küçük üretici ilişkisinin dönüşümü üzerine yazdığı yüksek lisans tezi ile 2020 yılında son buldu. Aynı yıl, Arjantin’de FLACSO adlı kurumda gündelik hayatın finansallaşması ana ekseninde doktora çalışmasına başladı. Finansallaşma teorileri, karşılaştırmalı siyaset, politik iktisat gibi üst başlıklarda çalışmalarını sürdürmektedir. İletişim: altaytas@gmail.com
 • Lütfü Doğan

  Lisans ve yüksek lisans derecesini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden almıştır. İletişim: dgnlutfu@gmail.com
 • Mustafa Çağlar Atmaca

  Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Yüksek lisans derecesini de aldığı ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Spinoza ve Marx'ı "duygulanımsal ekonomi" kavramı etrafında buluşturmaya çalıştığı Doktora tezine devam etmektedir. Otonom Yayınları'ndan çıkan "Spinoza ve Yaratıklar" ve "Zaman" kitaplarının çevirmenidir. Çeşitli dergilerde edebiyat, siyaset, felsefe ve sinema alanlarında yazıları yayımlanmıştır. İletişim: m.caglar.atmaca@gmail.com
 • Onur Acaroğlu

  Doktora derecesini Birmingham Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası Çalışmalar bölümünde tamamlamıştır. Tarihsel maddeciliğin toplumsal ‘geçiş’ anlayışını incelediği doktora çalışması, Brill tarafından ‘Rethinking Marxist Approaches to Transition: A Theory of Temporal Dislocation’ (2020) başlığıyla kitaplaştırılmıştır. Marx and Philosophy Review of Books dergisinde editörlük yapmaktadır. İletişim: onur.acaroglu@gmail.com
 • Ozan Siso

  Bağımsız bir uluslararası siyasal iktisat araştırmacısı olan Ozan Siso, çok yönlü çalışmalarında sıklıkla kolektif eylem stratejilerini konu edinmektedir. Çağdaş toplumsal hareketlerin gelişen gözetim araçlarıyla denetlenmesini yakın zamanda çalışmalarının odağına alan Siso’nun uzmanlık alanları arasında (Neo-)Marksist devlet kuramları, üretim ilişkilerinin tarihsel coğrafyası, sermayenin uluslararasılaşması, eşitlikçi kuram ve karşı-hegemonik mücadeleler bulunmaktadır. İletişim: sisonozan@gmail.com
 • Özgür Umut Baz

  Lisans derecesini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden almıştır. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimine; Felsefe bölümünde ise yan dal eğitimine devam etmektedir. textum için yaptığı çevirilere şuradan erişilebilir: textumdergi.net/tag/ceviri-ozgur-umut-baz/ İletişim: ozgurumutbaz@gmail.com
 • Pınar Kahya

  ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2013 yılında mezun olmuştur. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Doktora adayıdır. 2015'ten bu yana İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Uluslararası Politik İktisat, Küresel Politik Ekonomi, Hindistan Politik Ekonomisi ve Devlet üzerine çalışmaktadır. İletişim: pinar.kahya@inonu.edu.tr
 • Sümercan Bozkurt-Güngen

  Doktora derecesini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden almıştır. Karşılaştırmalı siyasal iktisat, küresel güneyde emek ilişkileri ve kalkınma stratejileri alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Şu anda Simon Fraser Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Bölümünde öğretim üyesidir. İletişim: sbozkurt@sfu.ca
 • Talita Yaltırık

  ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans çalışmalarına devam ediyor. İletişim: talitayal@gmail.com
 • Uğur Sümbül

  Lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden almıştır. Doktora çalışmalarına Milano Üniversitesi Siyasal Çalışmalar Bölümünde devam etmektedir. İletişim: ugursumbul@gmail.com
 • Ulaş Taştekin

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans ve yüksek lisans programı mezunu. McMaster Üniversitesi, Siyaset Bilimi doktora öğrencisi. İletişim: ultastekin@gmail.com
 • Volkan Ahıskalı

  1995 yılında Amasya'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans öğrencisidir.
 • Yakup Atamer Aykaç

  Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İletişim: atamer.ayka@gmail.com