Neoliberal capitalism at a dead end: Interview with Prabhat Patnaik

The world situation has long been described as a dead end. Billions of people in every region of the world, suffering from high prices, poverty, unemployment and indebtedness, are looking for a way out. Amidst this economic crisis, and the authoritarian political regimes that limit the political sphere to raise social demands, it is clear that the way out must extend beyond the existing economic, political and social. We spoke with Prabhat Patnaik, one of the most respected economists in the world, whose books, articles and columns have been translated into every language, about the crisis of neoliberal capitalism, authoritarian regimes and “what to do” about the alternatives to this impasse.

Neoliberal kapitalizmin çıkmaz sokağında

Dünyanın ahvali nicedir bir çıkmaz sokak olarak betimleniyor. Dünyanın her köşesinde pahalılıktan, yoksulluktan, işsizlikten, borçluluktan mustarip milyarlarca insan ise bir çıkış arıyor. Ekonomik darboğaza, siyasal alanı toplumsal taleplere sınırlayan otoriter siyasal rejimleri eklediğimizde çıkışın kendisinin iktisadi, siyasi ve sosyal anlamda var olanın ötesine uzanması gerektiği açık. Kitaplarından makalelerine ve köşe yazılarına kadar yazdıkları her dile çevrilen, dünyanın en saygın iktisatçılarından Prabhat Patnaik ile neoliberal kapitalizmin krizini, otoriter rejimleri ve bu çıkmazın alternatiflerine dair “ne yapmalıyı” konuştuk.

Hindistan’da pandemi krizi ve yoksulluk

Pınar Kahya, Hindistan siyasetinde yoksulların sesinin neden duyulmadığını, neredeyse göz göre göre binlerce insanın pandemi koşullarında ölüme nasıl terk edildiğini, Modi’nin psikolojisinden, meditasyon ve inançlardan ziyade tam da maddi koşullar zemininde tartışıyor.