Neoliberalizm ve Emperyalizm: Intan Suwandi ile Söyleşi

Pınar Bedirhanoğlu ile gerçekleştirdiğimiz ‘Neoliberalizm ve Devlet’ başlıklı söyleşi ile başladığımız ‘Neoliberalizm özel dizisi’, Intan Suwandi’nin konuk olduğu ‘Emperyalizm’ tartışmasıyla devam ediyor. Neoliberal küreselleşme sürecinde emperyalist sömürü ilişkilerinin nasıl bir dönüşüme uğradığı üzerine odaklanan söyleşi, küresel iş bölümünün güncel görünümlerinden Covid-19 sonrası dünyaya bir dizi alt başlığa uzanıyor.

Neoliberalism and Imperialism: Interview with Intan Suwandi

Our special series on neoliberalism, which we initiated with an interview with Pınar Bedirhanoğlu, titled “Neoliberalism and the State”, continues with an interview with Intan Suwandi, where we discussed imperialism. Focusing primarily on the transformation of imperialist relations of exploitation in the neoliberal globalization process, the interview covers many issues ranging from the current forms of global division of labor to the post-Covid-19 world