Fotoğraf: Tahsin Mert Saygın

Dosya çağrısı: “Sandık, Sokak ve Ötesi: Türkiye’de Siyasallaşma Biçimleri”

Siyasi pratik ve sokak üzerine konuşmak, meseleyi siyasal olan’ın ve siyasetin doğrudan görünüm ve biçimlerinden başlayıp çok daha dolaylı, alternatif, saklı biçimlerine kadar geniş bir konu yelpazesinde ele almayı gerektiriyor. Bununla birlikte, sokak’ın ve genel olarak hayatın çeşitli uğraklarının siyasal muhtevası üzerine düşünmek de bir o kadar önem kazanıyor. Bu minvalde çağrımız, dosyanın ana sorunsalıyla bağlantı kuran çeşitli katkılara açık.

Oku

DOSYA ÇAĞRISI:
“Sandık, Sokak ve Ötesi: Türkiye’de Siyasallaşma Biçimleri”

Bir süredir siyasi gündemimizin ana belirleyeni olası bir seçim ve onun olası sonuçları. Güncel siyaseti seçimler üzerinden konuşmak yabancı olduğumuz bir durum olmasa da, genel bir kanı oluşturmuş gibi gözüken ve farklı siyasi pozisyonlar için muhtelif beklentiler yaratmış olan “ilk seçimde gidecekler” anlayışı sebebiyle, sandık olgusu bu kez, yakın tarihimizdeki örneklerinden daha farklı ve daha yoğun bir şekilde gündemi belirler hale geliyor. Bizzat devlet fraksiyonları ve ana akım siyasi partiler tarafından da açıkça dillendirilen “AKP sonrası Türkiye” hesapları, “geçiş” ve restorasyon senaryoları, oy dağılımı, ittifak, pazarlık spekülasyonları gibi pek çok gündem bunun birer göstergesi. Bununla birlikte, yerkürenin dört bir yanından gelen seçim haberlerini ve seçimler yoluyla verilmeye çalışılan mücadeleleri düşündüğümüzde sandık özelinde somutlaşan toplumsal çelişkilerin iyiden iyiye yoğunlaştığı günlerden geçtiğimizi görüyoruz. 

textum olarak, bütün bunların “siyasallaşma biçimleri ve mücadele” üzerine konuşmak için bir vesile olabileceğini düşünüyoruz. Sandığın gölgesinde kalan toplumsal çelişkileri anlamak için böyle bir gündemin eleştirisini yapmanın ve alternatifler üzerine bir düşünce pratiği sunmanın gerekli olduğu kanaatindeyiz. Sandık ve seçim gündemini yadsımadan ancak siyasal olan’ın ve siyaset yapmanın çok daha geniş, daha katmanlı ve esasen bizler için daha birincil olan araçları, biçimleri, anlamı ve alanı üzerine bir dosya hazırlamak istiyoruz. Bu anlamıyla, bizim için siyasal‘ın daha kapsayıcı, hatta esas veçhesini teşkil eden, dilimizde eleştirel siyasal ve düşünsel gelenek içerisinde sokak olarak ifade edilen olgu üzerine düşünmek niyetindeyiz. 

Siyasi pratik ve sokak üzerine konuşmak, meseleyi siyasal olan’ın ve siyasetin doğrudan görünüm ve biçimlerinden başlayıp çok daha dolaylı, alternatif, saklı biçimlerine kadar geniş bir konu yelpazesinde ele almayı gerektiriyor. Bununla birlikte, sokak’ın ve genel olarak hayatın çeşitli uğraklarının siyasal muhtevası üzerine düşünmek de bir o kadar önem kazanıyor. Bu minvalde çağrımız, dosyanın ana sorunsalıyla bağlantı kuran çeşitli katkılara açık. Aynı şekilde, dünyanın farklı coğrafyalarına ilişkin tartışmalarla katkı sunmayı amaçlayan içeriklere de. Bütün bunlar çerçevesinde bizim önerdiğimiz muhtemel konu başlıkları şu şekildedir:

 • Neoliberalizm ve parlamenter demokrasi
 • Marksizm ve parlamenter demokrasi
 • Parlamenter demokrasi ve popülizm
 • Türkiye’de seçim sistemi, seçimlerin dünü ve bugünü
 • Sokak’ın toplumsal ve mekânsal dönüşümü
 • Koronavirüs ve sokak
 • Sokakta yükselen gerici ve faşist hareketler
 • Demos’un dönüşümü 
 • Örgütlenme ve siyasi pratikte sosyal medyanın yeri ve rolü
 • Alternatif örgütlenme biçimleri ve deneyimleri
 • Yerel toplumsal hareketler ve mücadeleler
 • Siyasi parti ve örgütlerde temsiliyet ve katılım
 • Meslek örgütleri ve sendikalarda temsiliyet ve katılım
 • Sivil toplum(culuk)

Dosya için hazırlayacağınız metinlerin 2000 kelimenin altında olmamasını tercih ediyoruz. Metinlerinizi doc veya docx uzantılı dosya formatında göndermenizi ve ayrıca editoryal kolaylık açısından, en fazla 250 kelimelik bir özet göndermenizi de rica ediyoruz.

Yazılarınızda kullanacağınız çevrimiçi erişilebilir kaynakları, ilgili cümlelere gömülü olarak (hyperlink) ekleyebilir, metin açısından temel oluşturduğunu düşündüğünüz kaynakları ise Word’ün “Dipnot Ekle” özelliğini kullanarak metin sonu referansı biçiminde gösterebilirsiniz.

Yazı içerisinde kullanacağınız görsel malzemeyi, mümkünse kaynağını belirterek, bize göndereceğiniz mailde JPG veya PNG uzantılı dosya formatında ayrıca göndermenizi rica ediyoruz. Görsel malzemenin en az 720x… boyutlarında olması, görselin yayımlanma kalitesi açısından önemlidir.

Yazılarınızı editor@textumdergi.net adresine “DOSYA – Sandık, Sokak ve Ötesi” konu başlığı ile gönderebilirsiniz.

Özet gönderimi için son tarih: 20 Aralık 2021

Tam metinlerin gönderilmesi için son tarih: 25 Ocak 2022

İletişim: iletisim@textumdergi.net