Büyük Buhran sırasında işsiz kalan New Yorkluların oluşturduğu kuyruk Kaynak: Bettmann Arşivi

Dosya çağrısı: “Yoksulluk: Dün ve Bugün”

Bu dosyada, yoksulluk olgusunun geçmişten taşıdığı unsurların ve bugünün özgüllüğünde edindiği yeni biçimlerinin yarattığı güncel yoksulluk kompozisyonunu tartışmaya açmak istiyoruz.

Oku

DOSYA ÇAĞRISI:
Yoksulluk: Dün ve Bugün”

Yerkürenin dört bir yanında olduğu gibi Türkiye’de de derinleşen, sadece solun değil sermaye sahiplerinin de gündemine almak zorunda kaldığı yoksulluk gerçeği her geçen gün toplumsal hayatta daha belirgin bir hale geliyor. Sadece son bir yılda olup bitenlere baktığımızda bile dünyanın en zengin yüzde 1’lik kesiminin geri kalan yüzde 99’umuzdan iki kat daha fazla servete sahip olduğunu, pandemi koşullarında servetini katbekat artıran bir ‘‘ultra zenginler’’ sınıfının türediğini, bu ultra zenginliğin karşısında ise katmerlenen kitlesel işsizliği, borçluluğu, güvencesizliği ve gün geçtikçe çıkışsızlığa daha da sürüklenen insanları görüyoruz. Bunun yanında, her ne kadar son yıllarda ve özellikle pandemi katalizörüyle birlikte gelir eşitsizliğinin, işsizliğin, ekonomik dışlanmanın, sosyo-mekansal ayrışmanın, kamu kaynaklarına neoliberal saldırının akıl almaz boyutlara ulaştığı ortada olsa da, yoksulluk yakın zamanda karşı karşıya kaldığımız bir olgu, bugüne has bir problem de değil. Zira toplumsal kategoriler olarak ‘‘yoksul’’ ve ‘‘yoksulluk’’, içeriği dönem dönem değişmiş olsa da tarihsel bir gerçeklik olarak uzun süredir zaten bizimleydi. Öte yandan bugün karşı karşıya kaldığımız yeni bir yoksulluk dalgasının varlığı, yoksulluğu üreten güncel mekanizmalar ve onların yarattığı yeni ve bugüne özgü yoksulluk biçimleri de özel bir ilgiyi hak ediyor. 

Tüm bunlar bizi kaçınılmaz bir şekilde yoksulluğu gündemimize almaya itiyor. Bu dosyada, yoksulluk olgusunun geçmişten taşıdığı unsurların ve bugünün özgüllüğünde edindiği yeni biçimlerinin yarattığı güncel yoksulluk kompozisyonunu tartışmaya açmak istiyoruz. Önerdiğimiz muhtemel konu başlıkları şunlardır:

 • Pandemi ve yoksulluk
 • Gelir ve servet eşitsizliği
 • Yoksulluk çalışmalarının seyri
 • Yoksulluğun tezahürleri
 • Eğitim ve yoksullar
 • Sağlık ve yoksullar
 • Yoksulların mekânı
 • Toplumsal cinsiyet ve yoksulluk
 • Göç ve yoksulluk
 • Yoksulların siyaseti / Yoksulluk siyaseti
 • Sol ve yoksullar
 • Devlet ve yoksullar
 • Yoksulluk ve maduniyet
 • Finansallaşma, borçlandırılma, güvencesizlik ve yoksulluk
 • Yoksullarla mücadele / Yoksulların mücadelesi
 • Yoksulların sanatı
 • Yoksulluğun edebiyat ve medyadaki temsili

Dosya için hazırlayacağınız metinlerin 2000 kelimenin altında olmamasını tercih ediyoruz. Metinlerinizi doc veya docx uzantılı dosya formatında göndermenizi ve ayrıca editoryal kolaylık açısından, en fazla 250 kelimelik bir özet göndermenizi de rica ediyoruz.

Yazılarınızda kullanacağınız çevrimiçi erişilebilir kaynakları, ilgili cümlelere gömülü olarak (hyperlink) ekleyebilir, metin açısından temel oluşturduğunu düşündüğünüz kaynakları ise Word’ün “Dipnot Ekle” özelliğini kullanarak metin sonu referansı biçiminde gösterebilirsiniz.

Yazı içerisinde kullanacağınız görsel malzemeyi, mümkünse kaynağını belirterek, bize göndereceğiniz mailde JPG veya PNG uzantılı dosya formatında ayrıca göndermenizi rica ediyoruz. Görsel malzemenin en az 720x… boyutlarında olması, görselin yayımlanma kalitesi açısından önemlidir.

Yazılarınızı editor@textumdergi.net adresine “DOSYA – Yoksulluk” konu başlığı ile gönderebilirsiniz.

Özet gönderimi için son tarih: 28 Nisan 2021

Tam metinlerin gönderilmesi için son tarih: 25 Mayıs 2021

Dosya çıkış tarihi: 9 Haziran 2021

İletişim: iletisim@textumdergi.net